Kennisgeving besluit op omgevingsvergunning, Kampsweg 47, 6271PD Gulpen

Bekendmaking voor bouwvergunningomgevingsvergunning in Gulpen-Wittem

Geplaatst op Lokaalnieuwsgulpen.nl op: 3-2-2024

  1. Bekendmakingen Gulpen
  2. Kennisgeving besluit op omgevingsvergunning, Kampsweg 47, 6271PD Gulpen

bouwvergunningomgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en Wethouders van Gulpen-Wittem maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is verleend waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is (projectafwijkingsbesluit): • het verbouwen en het uitbreiden van het woonhuis op de locatie Kampsweg 47, 6271PD Gulpen, kadastraal bekend als gemeente Gulpen, sectie B, nummer 6676. De omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 3 februari 2024 tot en met 15 maart 2024 ter inzage. Inzien kan via: RECHTSMIDDELEN Beroep | Bent u een belanghebbende of heeft u tijdig een zienswijze ingediend tegen de betreffende bekendmaking en bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u daartegen in beroep gaan. Stel uw beroep in bij (1) RvS: Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage) OF bij (2) Rechtbank Limburg (Sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Doe dit wel binnen 6 weken geteld vanaf de dag na de publicatie van dit besluit. Vermeld in uw brief: de datum, uw naam, handtekening, adres en de reden waarom u het niet eens bent met onze beslissing. Is er sprake van spoed? Vraag dan bij de rechter een voorlopige voorziening aan. Meer informatie: www.rechtspraak.nl. Wilt u het besluit en de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan telefonisch via 14 043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl. DIGITAAL RAADPLEGEN Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl (de bijbehorende documenten zijn bij het publicatieblad, aan de linkerzijde onder de kop "Bekijk documenten" beschikbaar) en de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl. Wat staat er verder online? Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook (wijzigingen op) bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen met projectafwijkingsbesluit raadplegen. Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nl ontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving. De gemeentelijke website: www.gulpen-wittem.nl (Onderwerpen / Bouwen en verbouwen, Omgevingsvergunningen met projectafwijkingsbesluit).www.ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1729.paKampsweg47-VG01 ) en https://jeleefomgeving.nl/inzien/807385177/f315a8fe-bb7d-11ee-a32e-00505601200c

Unknown

 Lokaalnieuwsgulpen.nl Redactie

Lokaalnieuwsgulpen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Gulpen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Gulpen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.