Kennisgeving besluit op omgevingsvergunning, Rosstraat 27, 6271BG Gulpen

Bekendmaking voor bouwvergunning in Gulpen-Wittem

Geplaatst op Lokaalnieuwsgulpen.nl op: 12-3-2024

  1. Bekendmakingen Gulpen
  2. Kennisgeving besluit op omgevingsvergunning, Rosstraat 27, 6271BG Gulpen

bouwvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente Gulpen-Wittem heeft op 6 maart 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00000443 voor het verbouwen van de woning tot 4 logieskamers op locatie Rosstraat 27, 6271BG Gulpen. De vergunning is verleend en op 6 maart 2024 bekend gemaakt (verzonden) aan de aanvrager. RECHTSMIDDELEN Bezwaar | Wanneer u het niet eens bent met onze beslissing kunt u contact opnemen met afdeling Juridische Zaken of kunt u bezwaar maken. Doe dit wel binnen 6 weken na de datum van de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Richt uw brief aan het college van B&W. Vermeld in uw brief: de datum, uw naam, handtekening, adres en de reden waarom u het niet eens bent met onze beslissing. Is er sprake van spoed? Vraag dan bij de rechter een voorlopige voorziening aan. LET OP: Als sprake is van een vergunning (onder het regime van de Omgevingswet) voor een activiteit met onomkeerbare gevolgen (zoals slopen of kappen) dan moet u binnen 4 weken na bekendmaking een voorlopige voorziening aan te vragen, indien u wil voorkomen dat de vergunning in werking treedt. Doet u dat niet, dan treedt de vergunning na 4 weken in werking. Dat betekent dat gebruik mag worden gemaakt van de vergunning, ook als u bezwaar maakt tegen deze vergunning. Met een verzoek om voorlopige voorziening kunt u aan de rechter vragen het besluit later in werking te laten treden, waardoor het nog niet mag worden uitgevoerd. U kunt alleen een voorlopige voorziening vragen als u eerst bezwaar heeft gemaakt. U kunt ook digitaal een verzoekschrift instellen bij de rechtbank. Wilt u het besluit en de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan telefonisch via 14 043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl. DIGITAAL RAADPLEGEN Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl en/of www.omgevingswet.overheid.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan/omgevingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit c.q. buitenplanse omgevingsplanactiviteit zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nl ontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.

Unknown

 Lokaalnieuwsgulpen.nl Redactie

Lokaalnieuwsgulpen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Gulpen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Gulpen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.